توضیحی بر نسخه زندگی: خط خوردگی صحیح است
آرشیو
آرشیو نویسندگان
شنبه 31 شهریور‌ماه سال 1386
سپید و سیاه

 باز امروز دلم میل بازی دارد

هوس صفحه صیقلی شطرنجی

و حریف قدرم باز تویی

روبرویت هستم تا بخوانی دستم

و مثال هر بار من سیاه و تو سپید

من پیاده دو قدم سوی تو بر می دارم

گامهایم خسته است

وتو با اسب سپید سربلند و مغرور یکه تاز میدان

و چه آرام و صبور رخ در رخ من گرم بازی هستی

ومن آنقدر شدم خیره به آن اسب سپید

که فراموشم شد شاه و فرزین هم هست!

و مثال هر بار تو به من گفتی مات!

و ندانستم باز که تو دانستی من

مات تک تازی آن اسب سپیدت بودم

مات رای فرزین و توانایی شاه

مات آن جذبه چشمان پر از راز و نیاز

در رخ پاک سپیدت بودم

گرچه می دانم من که همیشه ماتم

مانده ام سرگردان که چرا

دل سرگشته من باز امروز

میل بازی دارد.....

 

نوشته: راوی


تعداد بازدیدکنندگان : 180645


Powered by BlogSky.com

عناوین آخرین یادداشت ها